Da har jeg opplevd å bli sensurert også. Tshirtene jeg lagde og la ut på spreadshirt ble fjernet i dag med begrunnelse: opphavsrettigheter. Selv om tshirtene ikke brøt noen opphavsrettigheter, da de ikke viser noe logo eller noen merkenavn, fjerner de nok design over en lav kam i frykt for søksmål.

Poster 3 av tshirtene under. Dette betyr dog at jeg avsluttet hele samarbeidet med spreadshirt, og ikke kommer til å promotere tshirtene.

5_16_22