Brann søkte om å få bruke regnebueflagg som hjørneflagg på 16 mai, men fikk blankt nei av NFF.

NFF gjemte seg bak regler fra FIFA som senere er blitt gjort oppmerksom på at ikke finnes.

Vi ønsker med dette først og fremst å meddele at seksuell orientering burde være en irrelevant faktor for hvorvidt man skal kunne delta enten på matta eller på tribunen i forbindelse med sporten vi elsker (Bastionen sin hjemmeside)

Nå gjør NFF helomvending, om skriver å sin hjemmeside:

#tacklehomophobia
#tacklehomophobia

NFF har i dag, gjennom media, blitt informert om at FIFA ikke vil legge hindringer i veien for bruk av pride flagget til markeringer som det ble søkt om på Brann stadion 16. mai.  Da NFF var ukjent med disse justeringene, har vi i ettermiddag vært i kontakt med FIFA. Etter hva NFF forstår har FIFA gjort oppmykninger i sitt regelverk og justert sin strategi for inkluderings- og mangfoldighetsarbeidet og vil ikke lenger legge hindringer i veien for den type markeringer som søkt om på Brann stadion. Det ser NFF positivt på.

NFF er glad for å kunne legge denne saken bak oss og kan ikke se at der nå skulle være noen hindringer i veien for å bruke pride flagget som hjørneflagg. Saken ble diskutert denne uke på møtet i forbundsstyret og i NFFs etiske komite. Forbundsstyret er glade for at saken ser ut til å finne en løsning og at det internasonale regelverket ikke lenger gir føringer som gjør dette vanskelig.

Så snart NFF får en skriftlig bekrefelse fra FIFA, så vil vårt eget regelverk på dette området bli gjennomgått.

 

Kilde: https://www.fotball.no/nff/NFF-nyheter/2015/Regnbueflagg-som-hjorneflagg/

Hva synes du? Vi setter pris på DIN mening!