Ønsker ditt forslag til hva Happy Harry sier på bildet her..

Foreløpige forslag:

Bjørnar: ‎…Szame prooosiidjer ass laast jear miiss Scchofy??

Kenneth: Sjekk AVB ved siden av!! «Doh! Hate when that frickin’ geezer start doing that frickin’ stupid birddance!»