I all sport, spill og annen konkurransebasert underholdning så er det to viktige behov som oppfylles. Det må være flere motstandere tilgjengelig og motstanden kan ikke være for hard. Det er kjedelig å sitte å se på at ett lag totalt overkjører et annet lag. Ved å lage forskjellige grupper og turneringer så får lagene tildelt motstandere som kan gi dem litt å bryne seg på. I Norge så har man lag delt inn etter alder, nivå og annet. Fotball er populært og alle vil spille, så det må gjøres plass til lagene.

Source Pixabay

Antall lag i en cup eller en turnering – Det er ikke så enkelt å sette et tak på antall lag som kan delta i en turnering. Ofte er det svært mange som melder seg på, spesielt i de amatørklassene. Alle må få prøve seg på banen og de må prøve seg mot riktige motstandere. Derfor blir turneringene gjerne mye større enn man i utgangspunktet så for seg. Resultatet er lange dager for lagene og manglende publikum. Det blir rett og slett for mange kamper og for mange lag.

Jeg skjønner absolutt at det er vanskelig å si nei til lag som vil være med, spesielt når det er snakk lag som kanskje er i god utvikling. En av spillerne kan være den neste Riise eller Carew. Samtidig er det svært viktig å finne en god balansegang. 

Finn den riktige motstanderen – Turneringene er ofte en måte å klassifisere lagene på, men denne klassifiseringen burde skje på et mer profesjonelt nivå. Fotballen er ikke underholdende når det ene laget overkjører det andre, så man må tenke nytt for å finne bedre motstandere. Kanskje burde det være trenere som reiser rundt og observerer treninger for å vurdere lagets evner? Kanskje burde det ene laget heller spille et nivå høyere eller lavere? Det er vanskelig å si, for dette har ikke egentlig blitt prøvd ut systematisk.

 Rettere sagt, det har blitt prøvd ut, men ikke i fotball. I sportsgrener og aktiviteter som er mer individbasert så har man et sterkt individfokus. I tennis, sjakk og andre konkurransepregede aktiviteter så er det kun individets evner som måles. De vil i noen turneringer bli plassert etter alder eller annet, men i de fleste tilfeller så er det åpent for alle. Utøveren kvalifiserer seg og møter motstandere som gir rett motstand. Da blir det underholdning.

Source Pixabay

Fotball må underholde – Dessverre så sliter fotballen i motvind mange steder. Mange opplever at laget bare taper og det blir vanskelig å være motivert på trening. Det blir også kjedelig for publikum å se på. Selv i de profesjonelle turneringene og ligaene så er ikke fotballen lenger så underholdende. De spiller for å vinne og ofte spiller de kjedelig, defensiv fotball. Sponsorene vil ha seier, men vi i publikum vil også bli underholdt. Det er tross alt vi som betaler for å komme inn på kampen og det er vi som er målet for markedsføringen og reklamen. Jeg mener vi må få mer fokus på å velge rette motstandere og få ned antall lag i turneringer. Vi trenger mer underholdende fotball!

 

Hva synes du? Vi setter pris på DIN mening!