Om dette bildet er photoshoppet, vites ikke, men vondt ser det ut til at det kommer til å gjøre like vel..

Ready for takeoff...