Dagens bilde er en samling med morsomme fotball/idrettsbilder, ofte tatt ut av sammenheng og gjerne tatt i ett uønsket øyeblikk..

Her her? ser du det? hæ? hæ? hæ?